Om Meiji Art

Vi är ett konstgalleri som har en permanent utställning med störst fokus på japansk konst från Meijiperioden med små inslag av modernare japansk konst. Utöver den permanenta utställningen har vi specialutställningar med annan konst, dock med huvudsaklig inriktning på konst från Asien. Vi förmedlar gärna konst och vi har kontakt med flera konsthandlare i Europa och i den övriga världen. Vid förmedling av konst tar vi ut en avgift som baserar sig på köpesumman. Vi kan även hjälpa till med värdering av konst, då främst från Ostasien.

Omdömen

Nedan kan du läsa vad några av våra kunder har att säga om oss. ”Jag har sedan länge varit fascinerad av orientalisk konst och en av de stilar jag har blivit förtjust i är japansk konst från förra sekelskiftet, den så kallade Meiji-eran. Det är ett ganska udda intresse som jag inte delar med så många här i Sverige. Då är det lätt att förstå min glädje då jag hittade Meiji Art på nätet, en svensk konsthandlare som delade mitt intresse. Jag har nu haft kontakt med Meiji Art ett flertal gånger och har alltid blivit trevligt bemött. Detta till trots att jag är en liten samlare i detta sammanhang och inte köper så mycket. De inköp jag har gjort har dock Meiji förmedlat och jag har varit lika nöjd varje gång!” ”Meiji Art har seglat upp på konsthimlen på senare tid. Ett utmärkt galleri och framför allt en mycket seriös och professionell konsthandel. Att kunna handla och förmedla konst inom ett så smalt område som japansk konst från Meijiperioden kräver att man har många seriösa internationella kontakter. Meiji Art har hjälpt oss med värderingar inför konstauktioner och det har varit till stor hjälp för oss. Meiji Art är ett fint exempel på vad en konsthandlare med ett uppriktigt intresse för ett ovanligt område inom konst kan åstadkomma.” ”Meiji Art är känt för att vara en konsthandel med särskild inriktning på konst från Japan under tiden för stora omvälvningar i det japanska samhället. Men Meiji Art har ett bredare spår än så och har låtit oss hänga modern japansk konst i sitt galleri i samband med att en japansk kulturdelegation besökte Sverige. Utställningen blev mycket uppmärksammad, inte minst i Japan, där man blev förvånad över att det fanns ett så stort intresse för japansk konst i det lilla landet högt uppe i norr.”